Het MSC - keurmerk

Overbevissing is een wereldwijd probleem. Vele vissoorten staan onder druk door de grote hoeveelheden waarin zij worden gevangen. Door alle moderne technieken waarmee een vissersboot tegenwoordig is uitgerust, wordt het voor de vissen ook steeds moeilijker om aan de netten van de visser te ontsnappen.

Gelukkig is er het Marine Stewardship Council (MSC), een internationale organisatie die zich inzet voor het behoud van alle vissoorten. Smølke wil graag haar steentje bijdragen aan het veiligstellen van de vispopulaties in onze wereldzeeën, daarom is de vis die wij gebruiken alleen nog maar afkomstig uit de visserij die onafhankelijk gecertificeerd is volgens de MSC-standaard. Het MSC-keurmerk staat voor een goed beheerde en duurzame visserij.

Waarom MSC?

Smølke zet zich actief in voor de duurzame visvangst door alleen nog maar gebruik te maken van MSC gecertificeerde vis in onze voedingen. Het MSC-keurmerk garandeert je dat de vis op duurzame wijze is gevangen.

MSC is een afkorting van Marine Stewardship Council. Deze onafhankelijke en internationale organisatie zet zich in voor de duurzame visserij. Daarnaast probeert MSC de leefomgeving van de vissen in de wereldzeeën gezond te houden. Door Smølke te voeren help jij ook de wereldwijde overbevissing tegen te gaan!

Waar staat MSC voor?

De Marine Stewardship Council houdt zich bezig met drie principes:

1. Duurzame visbestanden
De visserijactiviteiten moeten op een voor de vispopulatie duurzaam niveau liggen. Alle gecertificeerde visserijen moeten zodanig te werk gaan dat het vissen oneindig door kan gaan zonder dat de bronnen uitgeput raken.

2. Milieubelasting minimaliseren
Visserijactiviteiten moeten zodanig worden beheerd dat de structuur, productiviteit, functie en diversiteit van het ecosysteem waarvan de visserij afhankelijk is behouden blijven.
 
3. Effectief beheer
De visserij moet alle lokale, nationale en internationale wetten naleven en beschikken over een beheersysteem waarmee kan worden ingespeeld op veranderende omstandigheden en waarmee de duurzaamheid behouden kan blijven

Een MSC certificering krijg je niet zomaar! De Marine Stewardship Council stelt hier zeer hoge eisen aan. Wij dan ook zeer trots dat wij met onze Smølke voedingen MSC gecertificeerd zijn.

MSC: Duurzame Zeeën