Instincten

Een hond heeft veel instincten die hij van nature met zich meedraagt. Hoe de instincten zich uiten, verschilt vaak per hondenras. Herdershonden hebben vaak een sterk instinct om te hoeden en te drijven terwijl windhonden een sterk instinct hebben om achter snel bewegende objecten aan te rennen en te jagen. Het is verstandig om je te verdiepen in de instincten van het ras dat jou aanspreekt. Een instinct kan lastig in de hand te houden zijn en is vaak diep geworteld in het gedrag van de hond. Als een hond instinctief is, heeft hij sterke instincten. Dat wordt vaak gezien bij hondenrassen die nog dicht bij de natuur staan en veel natuurlijk gedrag vertonen. Goede kennis en begeleiding is belangrijk bij het omgaan met de instincten van de hond.