Jachtinstinct

Het jachtinstinct kan op verschillende manieren beschreven worden.
Veel jachthonden hebben een sterk jachtinstinct; zij speuren graag dieren op en reageren dan op de manier waarvoor zij gefokt zijn. Zij kunnen stilstaan, het wild opjagen of de baas waarschuwen.
Een jachtinstinct kan ook inhouden dat een hond jaagt en er op uit is om dieren te doden. Dit wordt bij veel verschillende rassen gezien en verschilt vaak per hond. Socialisatie, training en opvoeding zijn dan erg belangrijk.
Er zijn ook honden waarbij het jachtinstinct zich uit op een manier waarbij zij achter snel bewegende objecten aan willen vangen. Dit kunnen dus ook bijvoorbeeld auto’s of fietsers zijn en hoeven niet altijd dieren te zijn.