Jachtpassie

Een jachthond is gefokt om zijn baas te assisteren tijdens de jacht. De taak van de jachthond verschilt vaak per ras. Er zijn honden die het wild opsporen of uit een schuilplaats jagen; honden die het geschoten wild apporteren; honden die een prooi op hun plek kunnen houden en honden die zelf prooien doden.