Algemene Actievoorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 Door deelname aan deze actie verklaart de deelnemer akkoord te zijn met de Algemene Actievoorwaarden zoals hieronder beschreven.

2. Aanbieder

Aanbieder van deze actie is Premium Petfood Brands B.V., gevestigd aan Putterweg 5 te (3851 GA) Ermelo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08143015 , (verder te noemen “Smølke”).

3. Deelname

3.1 Aan deze actie kan in de periode van 4 september tot en met 30 november 2023 worden deelgenomen.

3.2 Deelname is gratis

3.3 Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar.

3.4 Om deel te nemen, dienen deelnemers de volgende stappen te volgen:

  • Deel een foto met Smølke die de (onvoorwaardeljke) band tussen jou en hond of kat goed weergeeft.
  • Foto’s kunnen alleen gedeeld worden via Instagram of Facebook.
  • Om deel te nemen dienen de volgende hashtags te worden toegevoegd aan de post: #smolke_onvoorwaardelijk en #smolke_fotowedstrijd.
  • Om deel te nemen, dien je Smølke te taggen in je post.
  • Meedoen kan alleen via (statische) bericht. Foto’s die zijn opgenomen in een reel en/of story zijn uitgesloten van deelname.
  • Iedere deelnemer mag maximaal drie foto’s insturen.
  • Op de foto moet een hond en/of een kat staan. Andere dieren zijn uitgesloten voor deelname.

Alle deelnemers die niet voldoen aan deze voorwaarden zijn uitgesloten voor deze actie.

 4. Intellectuele eigendomsrechten

4.1. Je moet de foto voor deelname zelf maken. Dit betekent dat jij de auteur moet zijn van de foto in de zin van artikel 1 van de Auteurswet.

4.2 Let op: je mag nooit zonder toestemming iemand herkenbaar in beeld brengen en dan de foto opsturen. Als iemand herkenbaar op de foto staat, dan moet die persoon daar altijd expliciet aan jou toestemming voor geven.

4.3 Door inzending verleent deelnemer aan Smølke  een niet-exclusieve, onbeperkte en kosteloze licentie, met het recht een sublicentie te verlenen, terzake alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder in ieder geval begrepen het auteursrecht, met betrekking tot de ingezonden foto(’s).

4.4 Smølke heeft het recht de foto geheel of gedeeltelijk te gebruiken, te exploiteren en/of te publiceren zonder naamsvermelding, al dan niet in gewijzigde vorm.

4.5 Het staat deelnemer te allen tijde vrij om de foto’s ook zelf te blijven gebruiken.

4.6 Deelnemer vrijwaart Smølke voor eventuele (auteursrechtelijke) claims van derden, waaronder, maar niet beperkt tot eventuele portretrechtelijke claims van personen die zichtbaar zijn op de ingestuurde foto.

5. Uitkering van de prijs/prijzen

5.1 De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een beoordeling op onpartijdige jury.

5.2 De winnaar van de actie wordt via een DM op social media op de hoogte gesteld van zijn prijs en over de wijze waarop de uitkering plaatsvindt.

5.3 De winnaar krijgt 72 uur na onze correspondentie de tijd om te reageren. Als de winnaar niet reageert, vervalt het recht op de prijs.

5.4  Smølke is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.

5.5 Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.

5.6 Alle prijzen zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan Smølke.

5.7 Over de prijzen en de uitkering daarvan kan niet worden gecommuniceerd.

5.8 Medewerkers van Premium Petfood Brands B.V. zijn uitgesloten van deelname aan deze actie.

6. Gegevensverzameling

6.1 De door een deelnemer verstrekte persoonsgegevens omvatten: Facebook- of Instagram accountsnaam, en naam.

6.2 Deze persoonsgegevens worden door Smølke  uitsluitend voor deelname aan deze fotowedstrijd gebruikt en verwerkt.

6.3 Door deelname aan deze fotowedstrijd erkent de deelnemer op de hoogte te zijn van de verwerking van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), zie ook onze Privacy verklaring

7. Klachten

7.1 Klachten over deze actie of een gewonnen prijs kunnen gericht worden aan:

Smølke
Postbus 1214
3846 BX Harderwijk
E-mail: [email protected]

7.2 Smølke zal binnen 30 dagen reageren op een ingediende klacht.

8. Overig

8.1 Smølke is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of op enig andere wijze verband houdt met deze fotowedstrijd.

8.2 Smølke aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud die wordt gedeeld met de hashtags #smolke_onvoorwaardelijk en #smolke_fotowedstrijd, tenzij dergelijke inhoud door Smølke zelf is geplaatst.

8.3 Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste persoonsgegevens.

8.4 Smølke is niet aansprakelijk voor eventueel verloren gegane inzendingen en/of voor technische storingen in het netwerk, hardware of software.

8.5 De jury kan navraag doen bij deelnemers over specifieke omstandigheden waaronder de foto’s zijn gemaakt. Ook kan de jury controleren of de vereiste toestemmingen zijn verleend. De jury kan besluiten foto’s die niet voldoen aan onze voorwaarden of die in strijd met de wet- en regelgeving zijn gemaakt uit te sluiten van deelname aan deze fotowedstrijd.

9. Slot

Deze voorwaarden zijn beschikbaar gedurende de actieperiode waarbij deelgenomen kan worden aan de actie. Indien gewenst kunnen de voorwaarden op verzoek toegezonden worden via email.

 

Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.

 

De waardering van www.smolke.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 9.5/10 gebaseerd op 121 reviews.