Privacy Policy

Smølke hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring legt uit hoe wij met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaan, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

 1. Verwerkingsverantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de besloten vennootschap Premium Petfood Brands B.V., gevestigd aan Putterweg 5 te (3851 GA) Ermelo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08145768, (verder te noemen “Smølke”).

2.  Toepassing

Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Smølke persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) klanten;
 2. bezoekers van www.smolke.nl;
 3. ontvangers van (digitale) nieuwbrieven van Smølke;
 4. alle overige personen die met Smølke contact opnemen of van wie Smølke persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

 

3. Verwerking van persoonsgegevens

Smølke verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking), telefonisch of digitaal (via e-mail of het contactformulier op de internetpagina van Smølke) heeft verstrekt, zoals contactgegevens en – afhankelijk van de aard van de gelegenheid – andere persoonsgegevens;
 2. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Smølke zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) of de betrokkene een commerciële e-mail opent en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
 3. Smølke heeft ontvangen van derden en/of heeft ontleend aan andere bronnen, waaronder zakelijke social media platformen als LinkedIn, openbare zakelijke websites, het handelsregister van de Kamer van Koophandel, zoals ingevulde en benodigde contactgegevens en andere persoonsgegevens.

 

De website van Smølke bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en social media knoppen zoals Facebook, Youtube en Instagram. Als op deze knoppen worden geklikt, worden persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media platform. Smølke is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van die social media platformen. Evenmin is Smølke verantwoordelijk voor het privacy beleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platformen. Voor antwoord op de vraag hoe deze websites en social media platformen met persoonsgegevens omgaan, wordt verwezen naar het privacy statement van deze websites en social media platformen.

4. Doeleinden verwerking

Smølke verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het adviseren over het aangaan van c.q. uitvoeren van een overeenkomst met (potentiële) klanten;
 2. het onderhouden van contact, door toezenden van een nieuwsbrief, en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. het verbeteren van product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties, teneinde klanten/doelgroepen van relevante informatie te kunnen voorzien;
 4. het evalueren van haar dienstverlening aan de hand van door klanten ingevulde evaluatieformulieren;
 5. het verbeteren van de website www.smolke.nl;
 6. het bijhouden van gebruikersstatistieken van de website www.smolke.nl;

 

5. Rechtsgrond

Smølke verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene, welke altijd weer kan worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van of met het oog op het sluiten van een overeenkomst;
 3. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor direct marketing en/of het toezenden van nieuwsbrieven.

 

Het verstrekken van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde voor het aangaan van een overeenkomst met Smølke. Wanneer geen persoonsgegevens worden verstrekt, is het mogelijk dat geen overeenkomst kan worden aangegaan en/of niet meer kan worden gecontinueerd.

6. Verwerkers

Smølke kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerker) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Smølke persoonsgegevens verwerken. Smølke sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de AVG daaraan stelt.

Smølke maakt gebruik van een automatiseerder die haar IT-omgeving beheert en beveiligt en slaat klantgegevens op een in CRM-systeem.

Voor het verzorgen van mailings schakelt Smølke Spotler in als verwerker.

Voor het verzorgen van mailings schakelt Smølke Spotler in als verwerker. Voor het verwerken van reviews maken wij gebruik van WebwinkelKeur.

Beoordelingen WebwinkelKeur
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan ben je verplicht om je naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan jouw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert je naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op de review te geven. In het geval dat wij je uitnodigen om een review achter te laten delen wij je naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel je uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

7. Persoonsgegevens delen met derden

Smølke deelt persoonsgegevens alleen met derden, als dat voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is.

Voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting kan het bijvoorbeeld nodig zijn persoonsgegevens te delen met bijvoorbeeld een transporteur en/of logistiek dienstverlener.

Smølke deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Smølke gebruikt noodzakelijke, voorkeurs-, statische en marketing cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Noodzakelijke cookies

Smølke gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Niet-noodzakelijke cookies

Voorkeurscookies

Voorkeurscookies zorgen ervoor dat de website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van je voorkeur of de regio waar je woont.

Statische cookies

Statistische cookies helpen ons begrijpen hoe de website wordt gebruikt, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren. Met deze informatie kunnen wij onze site blijven verbeteren voor optimaal gebruik.

De website van Smølke maakt gebruik van analytische cookies en analyseprogramma’s.

Zo wordt gebruikt gemaakt van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw geanonimiseerde IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Ook gebruikt Smølke de analysetool Metorik om de webshop te analyseren. Daarnaast maakt de website van Smølke gebruik van soortgelijke webanalyse-services die worden aangeboden door Matomo. De cookies stellen ons onder meer in staat om te zien hoe gebruikers op de site navigeren. Deze gegevens zijn geanonimiseerd. Verder wordt Hotjar ingezet om muisbewegingen en kliks op de pagina’s geanonimiseerd te registreren om pagina’s te kunnen optimaliseren aan de hand van het gebruikersgedrag op een pagina.

Tot slot maakt de website van Smølke gebruik van de door Google aangeboden dienst reCAPTCHA. Met behulp van reCAPTCHA kan worden gecontroleerd of gegevens op onze websites (bijvoorbeeld in een contactformulier) worden ingevoerd door een mens of door een geautomatiseerd programma. reCAPTCHA analyseert daartoe het gedrag van de bezoeker van een website op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse start automatisch zodra de bezoeker de betreffende website opent. Voor analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bv. IP-adres, de tijd die de bezoeker besteedt op de website of de muisbewegingen van de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

Marketing cookies

Daarnaast plaatsen we cookies die het surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zo maakt Smølke gebruik van een koppeling met META middels een Conversions API en een Facebook pixel. Deze koppeling wisselt marketinggegevens en websitegebruik uit tussen de website en de social media kanalen Facebook en Instagram. Dit zorgt ervoor dat je de meest relevante content en advertenties te zien krijgt op de social media kanalen Facebook en Instagram. Met deze pixel kan Smølke tevens het effect van advertenties meten.

Tot slot maakt Smølke gebruik van het programma Google Ads.  Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt er een cookie ingesteld om de conversie bij te houden. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van de website van Smølke bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, dan kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgeleid.

Voor meer informatie over de verwerking door Google klikt u op de volgende link: https://policies.google.com/privacy

Toestemming weigeren

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

9. Doorgifte buiten de EER

Smølke geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Smølke er voor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

10. Bewaren van gegevens

Smølke bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de onder 4 genoemde doeleinden.

11. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Smølke neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected].

 12. Wijzigingen privacyverklaring

Smølke behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De wijzigingen worden op de website van Smølke gepubliceerd. Het is verstandig deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

13. Rechten, vragen en klachten

Een betrokkene heeft, voor zover de wet deze rechten toekent, het recht Smølke te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken.

Een betrokkene kan hierover contact opnemen met Smølke door een e-mailbericht te sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door een betrokkene zelf is gedaan, vragen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij ook om op deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken.

Ook bij vragen of opmerkingen en/of klachten over de wijze waarop Smølke persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Smølke door een e-mailbericht te sturen naar [email protected]. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

Versie 1.4

19-04-2024

De waardering van www.smolke.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 9.5/10 gebaseerd op 153 reviews.