Verdrinking

Wanneer een hond te water komt en niet uit het water kan komen, kan de hond uitputten waardoor er een kans bestaat op verdrinking.

Wat te doen bij verdrinking?

  • Haal de hond direct uit het water
  • Controleer de ademhaling

Bij geen ademhaling

  • Wanneer het een kleine hond is kan deze even op de kop worden gehouden. Schud voorzichtig de hond van boven naar beneden
  • Geef de hond een mond-op-neus beademing
  • Neem contact op met de dierenarts en ga direct naar de dierenartspraktijk

Bij ademhaling

  • Warm de hond op door dekens of een jas om de hond heen te doen en er overheen te wrijven of zet de hond, als dat mogelijk is, onder een warme douche (max. 38°C)
  • De hond zal waarschijnlijk het binnen gekregen water uit gaan braken
  • Leg, als dat kan, de hond op een schuin gedeelte met de kop naar beneden. Wanneer de hond dan braakt zal dit makkelijker naar buiten komen
  • Als de hond niet helemaal bij bewustzijn is, let er dan op dat de hond niet stikt in het braaksel
  • Neem contact op met de dierenarts en ga direct naar de dierenartspraktijk